top of page

YoCo Privacyverklaring

YoCo is een onderzoeksproject van de sectie Jeugd en Gezondheid van de afdeling Volks- en Bedrijfsgezondheidszorg van het Amsterdam UMC. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om nieuwe volksgezondheidsinterventies te informeren en om gezondere openbare ruimtes voor adolescenten te plannen en te ontwerpen. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we van u verzamelen met behulp van de YoCo-website en de bijbehorende Spaces-app, hoe we deze verwerken, opslaan en gebruiken en hoe we deze kunnen delen.

Onderwerpen:
 

 • Uw deelname

 • Soort gegevens verzameld

 • Gebruik van dienst

 • Gebruiksvoorwaarden

 • Gegevensbeheer

 • Overzicht

 • Jou rechten

 • Gebruik van uw gegevens

 • Gebruik van cookies

 • Verspreiding van resultaten

 • Wijzigingen in voorwaarden

 

Uw deelname

Het gebruik van de website en deelname aan YoCo is vrijwillig en als u akkoord gaat met deelname aan het project, wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de toestemming van deze deelnemer volgens AVG artikel 6.1.a. Bovendien zullen we u, wanneer u zich persoonlijk bij YoCo voegt, 2 fysieke brieven van geïnformeerde toestemming verstrekken die zowel u als uw ouder/voogd kunnen ondertekenen en aan ons kunnen retourneren. Als vrijwilliger kunt u uw deelname op elk moment stopzetten. Deze overeenkomst treedt in werking zodra je de website en/of de bijbehorende Spaces-app voor het eerst gebruikt en blijft dan van kracht tot het einde van het YoCo-project (zie paragraaf “Gebruik van de Dienst”) of totdat je besluit te verwijderen jouw rekening. Als u deze overeenkomst en uw account op de YoCo-website wilt beëindigen, hoeft u alleen uw account te verwijderen; opgeslagen informatie zoals naam, bijnaam, e-mail en wachtwoord wordt ook verwijderd uit de database en het platform, terwijl meningen en opmerkingen worden geanonimiseerd.

Soort gegevens verzameld

​De YoCo-website en de bijbehorende Spaces-app verzamelen de volgende informatie: naam, bijnaam, e-mail, wachtwoord, eventuele foto's of documenten die door de begeleiders zijn aangevraagd als uploads en mening als je deelneemt aan verschillende discussies.

Gebruik van dienst

Met de YoCo-website en de bijbehorende Spaces-app kunt u een profiel maken, inhoud zoals foto's, tekeningen en video's delen, deelnemen aan online discussies, voorstellen presenteren, stemmen op voorstellen en andere gebruikers aanspreken en communiceren.


Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u zich eerst aan te melden. Wanneer u lid wordt, wordt u gevraagd een nieuw e-mailadres en een bijbehorende bijnaam voor online gebruik aan te maken. De YoCo-projectbegeleiders zullen u een nummer toewijzen om offline aan uw account te koppelen. Zo kunt u uw gegevens echt anonimiseren. Door u aan te melden voor de website, gaat u ermee akkoord dat voorstellen en opmerkingen die door u zijn ingediend, onder uw naam kunnen worden gepubliceerd en dat door u geschreven tekst door moderators kan worden bewerkt of verwijderd als deze als beledigend of ongepast wordt beschouwd.


Uw persoonsgegevens worden niet aan externe partijen verstrekt of voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden van het YoCo-project.


U moet ervoor zorgen dat niemand anders toegang heeft tot uw account met uw inloggegevens

U dient het wachtwoord strikt vertrouwelijk te houden.


Het onderzoeksteam van YoCo verwerkt uw persoonsgegevens. Met behulp van deze website en de bijbehorende Spaces-app geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het kader van het YoCo-project.


De YoCo-website en de bijbehorende Spaces-app blijven gedurende de gehele looptijd van het YoCo-project (momenteel september 2024) toegankelijk.


Aan het einde van het YoCo-project worden de website en de bijbehorende Spaces-app stopgezet en worden alle gegevens verwijderd.

Gebruiksvoor-waarden

Het onderzoeksteam van YoCo zal zijn best doen om de informatie (of privacy) van alle deelnemers te beschermen, ondanks alle fouten die kunnen gebeuren. Wij stellen het op prijs als u zo snel mogelijk contact met ons opneemt, mocht u een beveiligingsprobleem constateren, dan lossen wij dit in de kortst mogelijke tijd en met zo min mogelijk schade op.

Gegevensbeheer

Alle gegevens verkregen via de website en de bijbehorende Spaces-app worden binnen één jaar na afronding van het onderzoeksonderzoek gedownload, versleuteld en veilig opgeslagen op het beveiligde lokale netwerk van Amsterdam UMC.

Overzicht

Om ervoor te zorgen dat alle onderzoeksprojecten een goede ethische procedure volgen, moeten alle onderzoeksprojecten worden goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie (METc) van het Amsterdam UMC. Het YoCo-project en bijbehorende website zijn goedgekeurd door de METc en Manager Data Protection van het Amsterdam UMC. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming Amsterdam UMC via michel.paardekooper@amsterdamumc.nl.

Jou rechten

YoCo wil er zeker van zijn dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op inzage - U heeft het recht om YoCo om kopieën van uw persoonsgegevens te verzoeken.

Het recht op rectificatie - U hebt het recht om YoCo te verzoeken alle informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om YoCo te verzoeken informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.

 

Het recht op gegevenswissing - U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om YoCo te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
 

Het recht op beperking van de verwerking - U heeft het recht om YoCo te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking - U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YoCo.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - Je hebt het recht om YoCo te verzoeken de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan jou.

 

Als u een verzoek doet, hebben we een maand om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze e-mail:
Bel ons op: +31687980488
Of schrijf ons: s.a.rachdan@amsterdamumc.nl

Gebruik van uw gegevens

De gegevens die op de YoCo-website en bijbehorende Spaces-app worden gedeeld, worden alleen gebruikt voor de activiteiten die betrekking hebben op YoCo. Dit omvat de verwerking voor onderzoeksdoeleinden en verspreidingsactiviteiten. Uw gegevens worden in geen geval verkocht aan derden.

Gebruik van cookies

Een cookie is een verzameling informatie, opgeslagen op de lokale computer van een persoon bij gebruik van een webnavigator. De gebruikte cookies zijn functioneel en noodzakelijk voor de goede werking van het platform. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
 

De YoCo website gebruikt de volgende noodzakelijke cookies:
 

decidim-cc: Hiermee kan worden gecontroleerd of de gebruiker de cookies heeft geaccepteerd.
decidim_session: Maakt het mogelijk om de gebruikerssessie voor een beperkte tijd actief te houden.

Cookies worden opgeslagen in de browser van het apparaat van de gebruiker. In ieder geval kunt u altijd de browser van uw apparaat configureren, waarbij u de opslag van elk type cookies, inclusief functionele cookies, vermijdt. Raadpleeg de specifieke informatie van uw browser om te weten hoe u dit moet doen. Houd er rekening mee dat dit uw ervaring op de website kan beïnvloeden.

Verspreiding van resultaten

De gegenereerde gegevens zullen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en verspreiding. Dit omvat publicaties en het opstellen van een rapport over impactanalyse, geleerde lessen en aanbevelingen voor elk openbaar bestuur dat soortgelijke digitale hulpmiddelen en technologieën wil gebruiken.

bottom of page